3791685
lUtwsk2X7mJHUotyUFaD2Z/SVAnE4xrbaDepsmnzGdi2568JY5ZLfglq1xeQb0nM
BÁO CÁO SƠ KẾT HKI NĂM HỌC 2014-2015
Ban giám hiệu
0

BÁO CÁO SƠ KẾT HKI NĂM HỌC 2014-2015

TL

PHÒNG GD&ĐT VĨNH CỬU                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS TÂN AN                                                                  Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 

Số: 672/BC-THCS                                                                         Tân An, ngày 07 tháng 01 năm 2015

 

BÁO CÁO SƠ KẾT

tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 - 2015

và nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II, năm học 2014 - 2015

 

A. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2014 – 2015

1. Thuận lợi

        Được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Phòng giáo dục

        Được sự quan tâm giúp đỡ của Đảng ủy, chính quyền địa phương

        Tập thể sự phạm nhiệt tình trong công tác, có tinh thần đoàn kết cao, biết giúp đỡ lẫn nhau.

        Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành, tổ chức, CMHS.

        Có tương đối đầy đủ CSVC để phục vụ cho công tác dạy và học.

2. Khó khăn

       Đa số giáo viên còn xa trường nên chưa nắm bắt thông tin kịp thời, quản lý học sinh một cách triệt để.

      Vẫn còn một số PHHS chưa thực sự quan tâm đến việc học tập của con em mình.

      Vẫn còn một số học sinh vẫn còn ham chơi hơn ham học.

B. CÁC CĂN CỨ ĐỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2014 – 2015

      1. Kế hoạch số 46/KH-PGDĐT ngày 15/9/2014 của Phòng GD&ĐT huyện về triển khai, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014 – 2015 và văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014- 2015 của các bộ phận chuyên môn thuộc Phòng GD&ĐT huyện.

      2. Công văn số 368/PGDĐT-TH ngày 02/7/2014 của Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Cửu triển khai thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2014 -2015 và quy định thời gian thực hiện báo cáo của ngành.

     3. Các Nghị quyết, kế hoạch của Đảng ủy, Chính quyền xã

     4. Kế hoạch số 565/KH-THCS ngày 07 tháng 10 năm 2014 về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 của nhà trường.

C. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ HỌC KỲ I.

I. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG, PHONG TRÀO THI ĐUA TRONG NGÀNH

         1. Kết quả triển khai, thực hiện đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" theo Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị; Thực hiện quy chế nêu gương, phòng trào thi đua dân vận khéo...

       Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

      - Hình thức triển khai: Triển khai trong các cuộc họp hội đồng hàng tháng của nhà trường. Ngoài ra nhà trường còn cho học sinh kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giờ chào cờ.

     - Kết quả:

+ Mỗi tuần sẽ có 1 học sinh của 1 lớp sẽ kể một câu chuyện về tấm

gương Hồ Chí Minh. Từ đó rút ra bài học cho bản thân và cho mọi người noi theo.

+Tham gia hội thi Viết về gương người tốt việc tốt làm theo tấm gương

đạo đức Hồ Chí Minh. Số lượng 19 bài/19 đoàn viên.

           + Hội thi viết bài “ Sáng mãi phẩm chất Cụ Hồ”. Kết quả 39 bài dự thi trên cấp huyện.

2. Kết quả thực hiện cuộc vận động, các phong trào thi đua trong ngành.

      Thực hiện tốt các cuộc vận của ngành. Không có trường hợp nào vi phạm quy định về đạo đức nhà giáo.

      Tiếp tục phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” bằng nhiều hình thức khác nhau như tuyên truyền lồng ghép giáo dục học sinh vào các tiết học hoạt đồng ngoài giờ lên lớp, sinh hoạt chủ điểm,…; phát động phong trào “ Xanh hóa lớp học”…

II. KẾT QUẢ QUẢN LÝ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CHUNG

 1. Kết quả phối hợp các tổ chức đoàn thể trong nhà trường thực hiện nhiệm vụ chung

        Tổng số đảng viên: 18 /15 nữ. Dự bị: 01

        Nhà trường phối hợp với công đoàn đảm bảo quyền dân chủ đối với mỗi CB-GV-NV. Vận động công đoàn viên thực hiện tốt nội quy, quy chế đơn vị, đảm bảo ngày giờ công. Tổ chức theo ngày tháng nhằm đảm bảo sự công bằng cũng như thực hiện kỉ cương và trách nhiệm của mỗi CB-GV-CNV

       Công đoàn phối hợp với nhà trường, ban đại diện CMHS, đoàn đội,... tổ chức các ngày tết ,lễ cho CB-GV-NV trong nhà trường như là:

        + Tặng quà trung thu cho con CB-GV-NV với tổng số tiền là 1.500.000 đồng.

        + Tổ chức tết trung thu cho các em vui chơi đón tết với tổng số tiền 7.290.000 đồng.

        + Tặng quà trung thu cho CB-GV-NV. Tổng số tiền 3.500.000 đồng.

        + Tổ chức họp mặt ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ 20/10 với số tiền 1.885.000 đồng, khen thưởng CĐV nữ đạt danh hiệu “ Phụ nữ Hai giỏi” với tổng số tiền 2.000.000 đồng.

       + Tặng quà cho CB-GV-NV nhà trường nhân ngày 20/11 vời tổng số tiền 9.750.000 đồng.

       + Tặng quà cho 07 GV chuyển ngành, về hưu với số tiền 1.400.000 đồng.

 Tổ chức sinh nhật cho GV-CNV 2.200.000đ/1CĐV (22 người)

 Tặng quà cưới 1 CĐV: 200.000đ.

 Vận động CĐV đóng góp thăm hỏi những CĐV ốm đau... : 11.550.000đ

Công đoàn phối hợp với chính quyền tổ chức các hội nghị, các ngày lễ cho CB-GV-NV để tạo thêm không khí vui tươi, gắn kết trong cơ quan.

2. Kết quả quản lý và đầu tư, sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học: không

3. Kết quả xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia, trường học đạt mức chất lượng tối thiểu và kết quả đánh giá công tác Kiểm định chất lượng trường học trong năm.

        Trong năm học 2014 – 2015 tập thể THCS Tân An đã cùng nhau phấn đấu xây dựng trường chuẩn quốc. Kết quả được công nhận trường chuẩn quốc gia theo quyết định số 3870/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai ngày 08 tháng 12 năm 2014 công nhận Trường trung học cơ sở Tân An đạt chuẩn quốc gia năm 2014 và trao Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2010-2020.

4. Công tác quản lý, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ:

Tổng số CB-GV-NV: 39 người / 29 nữ.

  • BGH: 02 nữ: 01
  • TPT: 01 nữ: 00
  • GVPC: 01 nữ: 01
  • GV: 29 nữ: 21
  • NV: 06 nữ: 06 ( YT, VT, KT, TV, TB, PV). Nhà trường đang

hợp đồng 01 nhân viên bảo vệ.

Trình độ trên chuẩn 25/39 chiếm tỉ lệ 64% so với cuối năm học trước là 60.5%.

Trong năm học 2014-2015 nhà trường đã tạo điều kiện thuận lợi cho 01 giáo

viên theo học lớp quản lý, 04 giáo viên đi học các lớp đại học nâng cao trình độ nghiệp vụ.

       Hiện tại nhà trường có 03 giáo viên Tiếng Anh trong đó có 02 giáo viên đã đạt trình độ chuẩn B2 theo đề án dạy và học Ngoại ngữ giai đoạn 2008-2020. Còn 01 giáo viên do tuyển mới trong đầu năm học này nên chưa tham gia lớp bồi dưỡng được.

5. Về quản lý tài chính, tài sản và thực hiện công khai minh bạch trong đơn vị.

      Đảm bảo tốt công tác công khai tài chính.

     Thực hiện thu – chi đúng mục đích.

     Đảm bảo tốt công tác bảo vệ tài sản. Không có trường hợp mất cắp xảy ra trong cơ quan.

Trong năm 2014

     Chi con người: 3.128.116.000 đồng

     Chi thường xuyên: 340.870.000 đồng

     Học phí 30% tại đơn vị: 18.736. 500 đồng

6. Đánh giá công tác tự kiểm tra nội bộ của Hiệu trưởng

      Nhà trường đã triển khai đầy đủ các thông tư, công văn hướng dẫn về việc dạy và học thêm ở trường học. Kết quả không có trường hợp giáo viên nào vi phạm.

Kết quả kiểm tra nội

      Kiểm tra toàn diện: 5 giáo viên. Xếp loại tốt 05/05 giáo viên

      Kiểm tra chuyên đề: 9 giáo viên. Xếp loại tốt 09/09 giáo viên

7. Công tác ứng dụng CNTT trong quản lý giáo dục

       Nhà trường cập nhật thường xuyên thông tin vào website truelife.vn/of/thcs.tanan.vinhcuu.dongnai để trao đổi thông tin với nhau.

       Hiện tại nhà trường đang sử dụng các phần mềm quản lý như PMIS, Vnedu, Emis,... soạn thảo văn bản trên phần mềm mã nguồn mở để phục cho công tác quản lý thực hiện báo cáo theo định kỳ.

8. Kết quả tổ chức thực hiện các hoạt động ngoại khóa

       Thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng chống các dịch bệnh, phòng chống đuối nước, thiên tai,…

      Tham gia thực hiện đầy đủ các hoạt động hưởng ứng về môi trường, tiết kiệm điện, vệ sinh ATTP,…)

      Phối hợp trạm y tế xã tiêm vắc xin ngừa VAT cho HS nữ khối 9, nghe Tỉnh báo cáo chuyên đề chăm sóc sức khỏe tuổi vị thành niên.

III. CÔNG TÁC HUY ĐỘNG HỌC SINH VÀ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRONG NHÀ TRƯỜNG.

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu huy động học sinh ra lớp so với độ tuổi.

- Tổng số học sinh THCS: 483/245 nữ / 15 lớp tăng 1 lớp so với năm học trước.

Khối 6: 128/70 nữ / 4 lớp

Khối 7: 131/60 nữ / 4 lớp

Khối 8: 116/58nữ /4 lớp

Khối: 108/57nữ / 3 lớp

- Tỉ lệ so với độ tuổi trên địa bàn 44,4% đạt so với chỉ tiêu đề ra

* Tổng số học sinh tuyển mới vào lớp 6: 130 em, tỉ lệ so với với số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học trên địa bàn trong năm học 2014-2015 là 100%

2. Công tác duy trì sĩ số, nguyên nhân HS bỏ học và các giải pháp khắc phục:

- So với đầu năm học, số học sinh giảm 06 em. Trong đó:

+ Tổng số HS bỏ học/ tổng số HS đầu năm học, chiếm tỉ lệ 0%

+ Số HS chuyển sang học nghề hoặc được tuyển thẳng vào làm việc sau thời gian học nghề 03 tháng 00 em.

+ Số HS dao động giữa chuyển đi và chuyển đến: 06 em (trong đó, chuyển đi:06; chuyển đến:00)

+ Số học sinh bỏ học được huy động ra lớp trở lại trong năm: 00 em

2. Chất lượng giáo dục trong nhà trường

a). Kết quả thực hiện kế hoạch giáo dục

       Thực hiện đúng theo phân phối chương trình giảng dạy của Bộ Giáo dục.

      Trường đã tổ chức dạy học 2 buổi/ngày ngay từ đầu năm học. Tổ chức bồi dưỡng, phụ đạo học sinh yếu kém theo lịch phân công cụ thể.

      Nhà trường tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp 2 lần/ tháng. Ngoài ra trong các tiết học giáo viên cũng lồng ghép giáo dục kỹ năng sống vào trong các tiết dạy của mình để giáo dục học sinh.

      Phát động cuộc thi sử dụng kiến thức liên môn giải quyết tình huống thực tế cấp trường 22 bài dự thi và có 8 bài tham gia cấp huyện ( của học sinh); Dạy học theo chủ đề tích hợp có 16 bài dự thi và cho 7 bài tham gia cấp huyện (của giáo viên)

      Ngoài ra còn tham gia các như cuộc thi tìm hiểu văn hóa lịch sử Đồng Nai. Kết quả nộp lên huyện 100 bài; Cuộc thi ống kính tuổi thơ có 30 bài tham gia; Cuộc thi “Em yêu lịch sử Việt Nam” có 75 bài tham gia cấp huyện

     Trường tiếp tục dạy nghề điện cho học sinh khối 8 như các năm học trước.

    Trong HKI đã tổ chức được 06 chuyên đề. Kết quả là đều xếp loại tốt

   Kết quả 2 mặt giáo dục trong HKI năm học 2014-2015

Xếp loại hạnh kiểm:

Xếp loại tốt: 456 /483 chiếm tỉ lệ 93.41 % so với HKI năm trước 90.6 %

Xếp loại khá: 27 /483 chiếm tỉ lệ 5.59% so với HKI năm trước 9%

Xếp loại trung bình: 00 / 483 chiếm tỉ lệ 00 % so với HKI năm trước 0.4%

Xếp loại yếu: 00 / 483 chiếm tỉ lệ 00 % so với HKI năm trước 00 %

Xếp loại học lực:

Xếp loại giỏi: 87 /483 chiếm tỉ lệ 18.01 % so với HKI năm trước 16.9 %

Xếp loại khá: 150/483 chiếm tỉ lệ 31.06 % so với HKI năm trước 37.8 %

Xếp loại trung bình: 225/483 chiếm tỉ lệ 46.59 % so với HKI năm trước 42.3%

Xếp loại yếu: 21/483 chiếm tỉ lệ 4.34 % so với HKI năm trước 2.8%

Xếp loại kém: 00 /483 chiếm tỉ lệ 00 % so với HKI năm trước 0.2 %

b). Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá.

        100% giáo viên ứng dụng CNTT vào công tác giảng dạy. Tổng số tiết CNTT 145 lượt và 7686 lượt mượn đồ dùng dạy học, 134 tiết dạy thực hành.

       Tổ chức kiểm tra, đánh giá thể lực học sinh đúng theo hướng dẫn thông tư 58 của Bộ giáo dục.

      Giáo viên sau khi tập huấn về việc đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh và báo cáo lại cho toàn trường.

      Giáo viên từng bước thay đổi, bỏ cách đánh giá học sinh theo cách kiến thức mà yêu cầu học sinh phải biết cách vận dụng kiến thức, tăng cường việc học ở nhà, trao đổi qua mạng.

     Mỗi giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học theo chủ đề mỗi giáo viên xây dựng 02 chủ đề)

     Tổ chức đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, trao đổi bàn bạc phương pháp giảng dạy, chú ý trao đổi về việc học của học sinh, đánh giá giờ dạy của giáo viên theo 05 tiêu chuẩn và 20 tiêu chí.

      Nhà trường có 2 bộ bảng thông minh để phục vụ công tác giảng dạy và giáo viên đã được tập huấn hướng dẫn sử dụng. Kết quả giáo viên đã sử dụng được các chức năng của bảng và áp dụng vào các tiết dạy.

c). Đánh giá công tác triển khai, thực hiện thí điểm các đề án, dự án: không

d). Kết quả tham gia các phong trào, hội thi các cấp.

Trường nhận khen thưởng năm học 2013-2014

      + Nhận giấy khen tỉnh hoàn hành xuất sắc nhiệm vụ

      + Công đoàn Ngành giáo dục tỉnh khen thưởng công đoàn trường.

      + Tập thể nhà trường đạt : Tập thể Lao động tiến tiến.

      + Công đoàn ngành GD huyện khen thưởng công đoàn trường .

Giáo viên nhận khen thưởng của năm học 2013-2014

      + Nhận Bằng khen của UBND tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ năm 2012-2013 đến 2013-2014: 03 giáo viên

      + Danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở: 06 giáo viên

      + LĐTT: 26 giáo viên

      + 01 cá nhân nhận kỉ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục.

      + Ban thường vụ CĐ ngành chuẩn y 20 nữ đạt “ Danh hiệu phụ nữ Hai giỏi”

Thành tích tham gia các hội thi phong trào trong HKI năm học 2014-2015

* Giáo viên

        Tham gia hội thi giáo viên giỏi ứng dụng CNTT vào trong giảng dạy. Kết quả 01/06 giáo viên tham gia đạt vòng 1.

        Tham gia các trò chơi dân gian do Phòng giáo dục tổ chức chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. Kết quả đạt 01 giải khuyến trò chơi đi cà kheo.

        Tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường. Kết quả 25/25 giáo viên tham gia đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường

        Tổ chức hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi. Kết quả 14/14 giáo viên tham gia đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi. Nhà trường đã chọn ra 03 giáo viên chủ nhiệm có số điểm cao nhất để tham gia vòng cấp huyện.

* Học sinh

      Hội thi diễn tiểu phẩm ATGT cấp huyện đạt giải khuyến khích

      Viết cảm nghĩ ATGT đạt giải khuyến khích.

      Tham gia thi học sinh giỏi 7 môn văn hóa. Kết quả 2/13 học sinh đạt học sinh giỏi cấp huyện và được chọn bồi dưỡng thi cấp tỉnh 02/02 em.

      Tham gia thi học sinh giỏi thực hành Lý – Hóa – Sinh 06 em nhưng kết quả chưa đạt.

      Tham gia thi học sinh giỏi máy tính cầm tay 02 em nhưng kết quả chưa đạt.

      Hoàn thành cuộc thi giao thông thông minh quý I trên mạng. Kết quả chọn ra 4 em có số điểm cao nhất của 4 khối để phát thưởng.

       Hoàn thành cuộc thi Olympic Tiếng Anh cấp trường . Kết quả 12/24 học sinh đạt cấp trường va tham gia cấp huyện vào ngày 10/01/2015.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

* Về công tác tư tưởng chính trị

      Thực hiện tốt các cuộc vận động của ngành.

      Phối hợp với các đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phòng chống các dịch bệnh, đuối nước, thiên tai, cháy nổ, mất cắp,….

       Tuyên truyên phổ biến, nghiêm chỉnh chấp hành thực hiện luật ATGT, luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng,…

   * Về công tác chuyên môn

         Thực hiện giảng dạy đúng theo phân phối chương trình của Bộ giáo dục.

        Áp dụng thời khóa biểu 2 buổi/ ngày có hiệu quả.

       Duyệt hồ sơ sổ sách đúng theo quy định.

       Tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng học sinh theo hướng dẫn của ngành.

       Sử dụng tốt các phần mềm vào điểm, trao đổi thông tin qua mạng.

       Giáo viên áp dụng CNTT vào trong công tác giảng dạy để đạt kết quả cao

       Tham gia các cuộc thi có hiệu quả cao như học sinh giỏi 7 môn có 2/13 đạt cấp huyện và chuẩn bị thi cấp tỉnh. So với năm trước có 05 em đạt cấp huyện, 03 đạt cấp tỉnh.

       Tham gia đầy đủ các hội thi, phong trào thi đua do ngành tổ chức.

       Tổ chức thành công hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường. Kết quả có 25/25 đạt loại giỏi.

       Tổ chức thành công giáo viên chủ nhiệm giỏi vòng cấp trường và chọn ra được 03 giáo viên tham gia cấp huyện.

       Phối hợp với các bộ phận hoàn thành các tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia. Kết quả là các tiêu chuẩn được đánh giá là đạt.

      * Về công tác đoàn thể

       Thực hiện tốt công tác tuyên truyền và vận động.

       Tham gia đầy đủ và triển khai tổ chức lại các buổi tập huấn.

       Thực hiện công tác chăm lo giáo viên – học sinh như:

         + Phối hợp với ban ngành vận động mạnh thường quân ủng hộ được tổng số tiền là 44.000.000 đồng , ngoài ra được sự giúp đỡ của Hội Liên hiệp Phụ nữ tặng 1.000.000 đồng, Hội Khuyến học huyện tặng 1.000.000 đồng để giúp cho các em có hoàn cảnh khó khăn có điều kiệu tiếp tục đến trường. Bên cạnh đó còn nhận được 15 bộ sách giáo khoa để phát vào dịp lễ khai giảng cho các em.

        + Ngoài ra nhà trường còn phát động phong trào “ Nuôi heo đất” . Kết quả là có 15 heo đã được 15 chi đội nuôi và tổng số tiền thu được là 5.585.000 đồng. Với số tiền đó đã được trao tặng thành 24 chiếc áo mùa xuân, 3 suất học bổng mỗi suất 100.000 đồng giúp các em có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

        + Nhà trường còn phát động phong trào “ Hũ gạo tình thương”. Tổng số kg nhận được là 173 kg để tặng lại cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn.

   Thực hiện tốt đóng góp các cuộc vận động như:

        + Thực hiện cuộc vận động xây dựng quỹ “ Đền ơn đáp nghĩa” năm 2014 của Phòng Giáo Dục huyện với số tiền 370.000đ.

        + Thực hiện cuộc vận động ủng hộ mái ấm Công đoàn: 740.000đ.

        + Thực hiện vận động quỹ bảo trợ trẻ em năm 2014: 350.000đ

        + Thực hiện cuộc vận động vận động quỹ hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam 2014 của Phòng Giáo dục & Đào tạo với số tiền 2.308.000đ.

       + Thực hiện tốt cuộc vận động ủng hộ Hội khuyến học. Ủng hộ hội khuyến học: 2000.000 đồng.

       + Thực hiện cuộc vận động đóng góp ủng hộ” Quỹ vì biển đảo Việt Nam” với số tiền: 350.000 đồng.

       + Thực hiện tốt cuộc vận động ủng hộ Trường Sa: 370.000 đồng.

       + Thực hiện cuộc vận động vận động quỹ hỗ trợ HS và GV vùng khó khăn: 350.000 đồng.

       + Thực hiện cuộc vận động ủng hộ quỹ người cao tuổi: 350.000 đồng

       + Vận động đóng góp ủng hộ “ Tiếp bước đến trường” với số tiền: 2.308.000 đồng

       + Vận động đóng góp ủng hộ “ Quỹ vì người nghèo” với số tiền: 390.000 đồng

       + Vận động đóng góp ủng hộ “ Tết vì người nghèo” với số tiền: 390.000 đồng

     Hoàn thành các tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia

2. Hạn chế, yếu kém:

        Tuy có học sinh giỏi 7 môn văn hóa nhưng số lượng đạt cấp huyện còn rất ít.

        Không có học sinh đạt học sinh giỏi MTCT, thực hành Lý – Hóa – Sinh.

3. Nguyên nhân và bài học kinh nghiệm

        Do học sinh chưa hiểu đề bài và làm bài được cẩn thận và nhiều nguyên nhân khác.

        Nhà trường đã lập đội tuyển và tập trung bồi dưỡng ngay từ lớp 6,7,8.

B. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2014 – 2015.

      Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động của ngành.

     Tiếp tục thực hiện sự chỉ đạo của các cấp lãnh đạo.

     Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, đổi mới phương pháp dạy và học.

     Tiếp tục công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu kém.

     Tuyên truyền rộng rãi ý nghĩa các ngày lễ lớn trong năm 26/3, 8/3,…

     Tham gia trực tết Nguyên đán

     Tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh trong HKII

     Hoàn thành hồ sơ TN.THCS năm học 2014-2015

     Làm lễ công nhận trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2010 – 2020

     Tiếp tục cấp phát lương và giải quyết các chế độ cho CB-GV-NV

C. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: Không

            Trên đây là báo cáo sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ HKI và nhiệm vụ trọng tâm HKII năm học 2014-2015 của trường THCS Tân An./.

Nơi nhận:                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT;

- Lưu: VT

                            Đinh Công Sơn