3791685
lUtwsk2X7mJHUotyUFaD2Z%2FSVAnE4xrbaDepsmnzGdj6iwzYNAfX6RR1OQuIEceU
Kế hoạch công tác tháng 11/2014
Ban giám hiệu
0
.

Kế hoạch công tác tháng 11/2014

TL

PHÒNG GD& ĐT VĨNH CỬU                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG THCS TÂN AN                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Số:595/KH-THCS                                        Tân An, ngày      tháng 10  năm 2014

 

                                                           KẾ HOẠCH

                                            Công tác tháng 11 năm 2014.

Chủ đề: “ Kỉ niệm 38 năm ngày thành lập Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai và 32 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2014)

1. Công tác giáo dục tư tưởng chính trị.

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể như sau:

Mỗi thầy cô là tấm gương cho học sinh noi theo.

Thực hiện các biện pháp để duy trì sĩ số, giúp đỡ học sinh yếu kém, chăm lo cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. CB-GV-NV thực hiện nghiêm túc ngày giờ công.

Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Hai không” và cuộc vận động mỗi thầy cô là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo.

Tiếp tục thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện – Học sinh tích cực”

Đẩy mạnh việc giáo dục ATGT, bảo vệ môi trường, phòng chống ma tuý, các tệ nạn xã hội, phòng chống đuối nước, bão lũ, cháy nổ, các dịch bệnh.

2. Công tác chuyên môn.

Hoàn chỉnh HSSS và các điều kiện để tỉnh về kiểm tra trường đạt chuẩn quốc gia.

Tham gia công tác điều tra PCGD.

Hoàn tất hồ sơ PCGD năm 2014.

Thống kê báo cáo và đánh giá kết quả kiểm tra giữa kì I.

Tiếp tục hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường.

Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi 7 môn; máy tính cầm tay; thực hành; tiếng Anh, toán, ATGT trên internet….và phụ đạo học sinh.

Tổ chức chuyên đề môn Hóa học và Địa lý.

Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ (theo kế hoạch kiểm tra nội bộ tháng 11).

Tiếp tục theo dõi việc mượn và đọc sách, mượn và sử dụng ĐDDH, mua sắm bổ sung thêm sách, truyện và trang thiết bị cho thư viện và thiết bị.

3.  Các bộ phận và Đoàn thể.

Cấp phát lương và các chế độ kịp thời.

Tiếp tục theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho giáo viên và học sinh.

Thực hiện các báo cáo kịp thời, cập nhật các công văn đi, đến đầy đủ.

Tăng cường công tác phục vụ, bảo vệ tài sản không để mất cắp, cháy nổ.

Công Đoàn tục thực hiện quỹ tương trợ, kịp thời thăm hỏi động viên CB-GV-NV và HS khi gặp khó khăn, phối hợp Ban giám hiệu tổ chức kỷ niệm 38 năm ngày thành lập Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai và 32 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 201/11/2014).

Đoàn – Đội tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. Thực hiện tốt phong trào xanh – sạch – đẹp trong nhà trường.

Chữ thập đỏ tiếp tục thực hiện phong trào nuôi heo đất và hũ gạo tình thương.

4. Công tác chủ nhiệm lớp.

Đảm bảo duy trì sĩ số.

Tiếp tục theo dõi nền nếp, chuyên cần học sinh.

Tích cực tham gia các phong trào, hội thi, các cuộc vận động.

Thực hiện tốt công tác xanh – sạch – đẹp trong và ngoài lớp.

Thực hiện tốt ATGT, ATVSTP, bảo vệ môi trường.

Phòng chống ma tuý, các tệ nạn xã hội, đuối nước, bão lũ, cháy nổ, các dịch bệnh.

Trên đây là kế hoạch công tác tháng 11 năm 2014 của trường THCS Tân An./.

Nơi nhận:                                                                              HIỆU TRƯỞNG

-Phòng GD&ĐT;                                                                           ( Đã ký)

-HT,HP trường;

-Lưu: VT.                                                                              

                                                                                           Đinh   Công   Sơn