3791685
lUtwsk2X7mJHUotyUFaD2Z%2FSVAnE4xrbaDepsmnzGdh7445uq%7CG%2FINZ%2FSJ9RXW%2F5
Kế hoạch công tác tháng 12/2014
Ban giám hiệu
0
.

Kế hoạch công tác tháng 12/2014

TL

PHÒNG GD& ĐT VĨNH CỬU            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG THCS TÂN AN                          Độc lập - Tự do - Hạnh phú 

     Số:  625/KH- THCS                             Tân An, ngày  29  tháng 11 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

Công tác tháng 12 năm 2014

 

Chủ đề: “ Kỉ niệm 70 năm ngày thành lập Quân Đội Nhân Dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2014).

 

          Căn cứ kế hoạch năm học  2014 – 2015 của nhà trường trong tháng 12/2014 thực hiện các công tác trọng tâm sau:

1. Công tác giáo dục tư tưởng chính trị.

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể như sau:

Mỗi thầy cô là tấm gương cho học sinh noi theo.

Thực hiện các biện pháp để duy trì sĩ số, giúp đỡ học sinh yếu kém, chăm lo cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. CB-GV-NV đảm bảo nghiêm túc ngày giờ công.

Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Hai không” và cuộc vận động mỗi thầy cô là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo gắn với phong trào “Xây dựng trường học thân thiện – Học sinh tích cực”

Đẩy mạnh việc giáo dục ATGT, bảo vệ môi trường, phòng chống ma tuý, các tệ nạn xã hội, phòng chống đuối nước, cháy nổ, các dịch bệnh.

2. Công tác chuyên môn.

Tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn.

      Hoàn tất công tác kiểm tra chuẩn PCGD.THCS năm 2014

Thực hiện đúng theo chương trình tuần 15 đến tuần 19.

Tiếp tục hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường.

Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi 7 môn, thực hành, tiếng Anh, toán trên internet….và phụ đạo học sinh.

Kiểm tra cuối kì I:  Khối 9 từ 15 đến 20/12, Khối 6,7, 8 từ ngày 22 đến 27/12

Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ:

Kiểm tra việc chấm tra bài học kì I của giáo viên.

Dự giờ và kiểm tra học sinh 02 giáo viên: Bùi Thị Kim Loan, Lê Thị Vinh, kiểm tra công tác chủ nhiệm của giáo viên Trần Quang Trí.

Kiểm tra hoạt động sư phạm 02 giáo viên: Nguyễn Thị Vân (lý) và Hồ Thị Tú Trinh

Tiếp tục theo dõi việc mượn và đọc sách, mượn và sử dụng ĐDDH, mua sắm bổ sung thêm sách, truyện và trang thiết bị cho thư viện và thiết bị.

Đón đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT về kiểm tra thư viện Tiên Tiến.

3. Các bộ phận và Đoàn thể.

     Cấp phát lương và các chế độ kịp thời.

     Kiểm kê tài sản cuối năm.

     Tiếp tục theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho giáo viên và học sinh.

    Thực hiện các báo cáo kịp thời, cập nhật các công văn đi, đến đầy đủ.

    Tăng cường công tác phục vụ, bảo vệ tài sản không để mất cắp, cháy nổ.

    Công Đoàn tiếp tục thực hiện quỹ tương trợ, kịp thời thăm hỏi động viên CB-GV-NV và HS khi gặp khó khăn.

    Công tác Đoàn – Đội: Mời Hộc Cựu chiến binh xã tổ chức kỉ niệm 70 năm ngày thành lập Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

    Phối hợp với GVCN thống nhất danh sách học sinh học lớp đối tượng Đoàn.

   Tiếp tục thực hiện tốt phong trào xanh – sạch – đẹp.

   Tích cực tham gia các hội thi, các phong trào. (Hội thi diễn tiểu phẩm ATGT)

   Chữ thập đỏ: Tiếp tục thực hiện phong trào nuôi heo đất,  hũ gạo tình thương và chăm sóc vườn cây thuốc nam.

    4. Công tác chủ nhiệm lớp.

   Tiếp tục theo dõi nền nếp, chuyên cần học sinh.

   Tích cực tham gia các phong trào, hội thi, các cuộc vận động.

   Đảm bảo duy trì sĩ số.

   Thực hiện tốt công tác xanh – sạch – đẹp trong và ngoài lớp.

   Thực hiện tốt ATGT, ATVSTP, bảo vệ môi trường.

   Phòng chống ma tuý, các tệ nạn xã hội, đuối nước, bão lũ, cháy nổ, các dịch bệnh.

       Trên đây là kế hoạch công tác tháng 12 năm 2014 của trường THCS Tân An./.

Nơi nhận:                                                                              HIỆU TRƯỞNG

-Phòng GD&ĐT;

-HT,HP trường;

-Lưu: VT.                                                                              Đinh   Công   Sơn