3791685
lUtwsk2X7mJHUotyUFaD2Z%2FSVAnE4xrbaDepsmnzGdjsdq3NXzzp8v5b8DfZmYfq
Kế Hoạch tháng 1 và 2
Ban giám hiệu
0
.

Kế Hoạch tháng 1 và 2

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong năm 2014. Mỗi thầy cô là tấm gương cho học sinh noi theo. Thực hiện các biện pháp để duy trì sĩ số, giúp đỡ học sinh yếu kém, chăm lo cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. CB-GV-NV đảm bảo nghiêm túc ngày giờ công.......

PHÒNG GD& ĐT VĨNH CỬU                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG THCS TÂN AN                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

          Số:     /KH                                             Tân An, ngày      tháng 27  năm 2013

                                     KẾ HOẠCH

                       Công tác tháng 01 năm 2014.

Chủ đề: “ Kỉ niệm 64 năm ngày Học sinh Sinh viên Việt Nam ( 09/01/1950 – 09/01/2014).

  1. Công tác giáo dục tư tưởng chính trị.

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong năm 2014.

Mỗi thầy cô là tấm gương cho học sinh noi theo.

Thực hiện các biện pháp để duy trì sĩ số, giúp đỡ học sinh yếu kém, chăm lo cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. CB-GV-NV đảm bảo nghiêm túc ngày giờ công.

Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “ Hai không ” và cuộc vận động mỗi thầy cô là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo.

Tiếp tục thực hiện phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện – Học sinh tích cực ”

Đẩy mạnh việc giáo dục ATGT, bảo vệ môi trường, phòng chống ma tuý, các tệ nạn xã hội, phòng chống đuối nước, cháy nổ, các dịch bệnh.

 

  1. Công tác chuyên môn.

Sơ kết học kì I, bắt đầu học kì II vào ngày 02/01/2014.

Thực hiện đúng phân phối chương trình của Bộ GD&ĐT.

Hoàn tất hồ sơ tự kiểm tra trường đạt chuẩn quốc gia và hồ sơ kiểm định chất lượng nhà trường,

Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu.

Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ (theo kế hoạch kiểm tra nội bộ tháng 01/2014).

Tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn.

Tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện.

Chuẩn bị chuyên đề môn Địa lý triển khai trong tháng 02/2014.

Tiếp tục theo dõi việc mượn và đọc sách, mượn và sử dụng ĐDDH, mua sắm bổ sung thêm sách, truyện và trang thiết bị cho thư viện và thiết bị.

 

3. Công tác các bộ phận và đoàn thể.

Cấp phát lương và các chế độ kịp thời, thực hiên bảng công khai tài chánh.

Kiểm kê tài sản cuối năm ( báo cáo 25/01)

Tiếp tục theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho giáo viên và học sinh.

Thực hiện các báo cáo kịp thời, cập nhật các công văn đi, đến đầy đủ.

Tăng cường công tác phục vụ, bảo vệ tài sản không để mất cắp, cháy nổ.

Công Đoàn tục thực hiện quỹ tương trợ, kịp thời thăm hỏi động viên CB-GV-NV và HS khi gặp khó khăn.

Chi Đoàn phối hợp với GVCN thống nhất danh sách học sinh học lớp đối tượng Đoàn. Phối họp tổ chức kỉ niệm 63 năm ngày Học sinh sinh viên.

Chữ thập đỏ tiếp tục thực hiện phong trào nuôi heo đất và hũ gạo tình thương và vườn cây thuốc nam.

 

4. Công tác Chủ nhiệm.

Tăng cường công tác quản lý học sinh đặc biệt là trong thời gian truy bài đầu giờ.

     Quan tâm nhiều hơn đối với các em học sinh chưa ngoan.

     Duy trì sĩ số không để một học sinh nào bỏ học trong HKII.

     Thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra nề nếp học sinh.

          Tăng cường giáo dục học sinh việc phòng, chống: Dịch bệnh, đuối nước, cháy nổ, ma túy.

          Thực hiện nghiêm ATGT, bảo vệ môi trường.

          Thực hiện tốt phong trào Xanh – Sạch – Đẹp trong và ngoài lớp.

          Tích cực tham gia các hội thi nhà trường phát động.

Trên đây là kế hoạch công tác tháng 01 năm 2014 của trường THCS Tân An./.

Nơi nhận:                                                                              HIỆU TRƯỞNG

-Phòng GD&ĐT;

-HT,HP trường;

-Lưu: VT.

                                                                                             Đinh   Công   Sơn