3791685
lUtwsk2X7mJHUotyUFaD2Z%2FSVAnE4xrbaDepsmnzGdhhcJG%2FHijckcB4RJyHZ90N
Kế hoạch tháng 9 năm học 2014-2015
Ban giám hiệu
0
.

Kế hoạch tháng 9 năm học 2014-2015

đang cập nhật

PHÒNG GD& ĐT VĨNH CỬU                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG THCS TÂN AN                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số: 497/KH                                             Tân An, ngày 25  tháng 8  năm 2014

 

                                              KẾ HOẠCH

                            Công tác tháng 8 & 9 năm 2014.

Chủ đề: “Lập thành tích chào mừng ngày Cách mạng tháng tám 19/8/1945 và Quốc khánh 2/9/1945”

  1. Công tác giáo dục tư tưởng chính trị.

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm.

Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Hai không” và cuộc vận động mỗi thầy cô là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo. Phong trào “Xây dựng trường học thân thiện – Học sinh tích cực”.

Đẩy mạnh việc giáo dục ATGT, bảo vệ môi trường, phòng chống các tệ nạn xã hội, đuối nước, dịch bệnh, Phòng chống bão lũ, cháy nổ, ma túy…

2. Công tác chuyên môn.

Tham gia các lớp bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ hè.

Phân công chuyên môn năm học 2014 – 2015.

Tổ chức ôn tập, thi lại, xét lên lớp lần 2.

Tổ chức tuyển sinh lớp 6 năm học 2014 – 2015 từ ngày 28/7 đếi 01/8/2014.

Thực hiện giảng dạy tuần đầu tiên từ ngày 18/8.

Hoàn tất hồ sơ thi nghề phổ thông cho học sinh khối 8.

Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ ( theo kế hoạch kiểm tra nội bộ ).

Tiếp tục theo dõi việc mượn và đọc sách, mượn và sử dụng ĐDDH, mua sắm bổ sung thêm sách, truyện và trang thiết bị cho thư viện và thiết bị.

Tham gia các hội thi cấp huyện.

Tổ chức dạy 2 buổi/ngày bắt đầu từ ngày 15/9.

Chuẩn bị các điều kiện Sở GD&ĐT về kiểm tra trường đạt chuẩn quốc gia.

3. Công tác các bộ phận và Đoàn thể.

Tổng kết các hoạt động hè.

Tiếp tục theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho giáo viên và học sinh.

Vận động Phụ huynh, học sinh tham gia BHYT và BHTN, đóng các khoản đầu năm.

Thực hiện các báo cáo kịp thời, cập nhật các công văn đi, đến đầy đủ.

Cấp phát lương và các chế độ kịp thời.

Triển khai thực hiện các phong trào nuôi heo đất, hủ gạo tình thương.

Thực hiện tốt phong trào Xanh – Sạch – Đẹp.

4. Công tác chuẩn bị cho năm học mới.

Kiểm tra CSVC,  TBT bàn giao cho giáo viên chù nhiệm.

Tổ chức lao động vệ sinh toàn trường từ ngày 11 đến ngày 16/8/14

Tổ chức tựu trường vào ngày 11/8/2014.

Thực hiện tuần dạy đầu tiên ngày 18/8/2014.

Tổ chức Khai giảng năm học mới vào ngày 05/9.

Tổ chức Đại hội Ban đại diện CMHS năm học 2014 – 2015.

Trên đây là kế hoạch công tác tháng 8 & 9 năm 2014 của trường THCS Tân An./.

 

Nơi nhận:                                                                              HIỆU TRƯỞNG

-Phòng GD&ĐT;

- HT,HP trường;

-Lưu: VT.

                                                                                Đinh   Công   Sơn