3791685
lUtwsk2X7mJHUotyUFaD2Z/SVAnE4xrbaDepsmnzGdiDvdLVvlnCVU5DVZ0uTMlH
Kế hoạch công tác công đoàn tháng 8 & 9/2014
Công Đoàn
0

Kế hoạch công tác công đoàn tháng 8 & 9/2014

Đang cập nhật

CÔNG ĐOÀN GD VĨNH CỬU                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 CÔNG ĐOÀN THCS TÂN AN                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    Số:19 / KH-CĐ                                                                          Tân An, ngày  11 tháng 8  năm 2014

                                                   

                                                                     KẾ HOẠCH

                                             Công tác Công đoàn tháng 8,9 năm 2014

 

 
 

 

I. Công tác trọng tâm:

-  Tuyên truyền kỷ niệm 69 năm ngày CMT8 và Quốc Khánh 2/9.

- Tuyên truyền ngày Toàn dân đưa trẻ tới trường.

II. Kế hoạch cụ thể:

Chương trình 1:  Chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CB,GV,CVN

 • Phối kết hợp với nhà trường, Ban đại diện cha mẹ HS , Đội TNTP tổ chức tết Trung thu cho HS khối 6,7,8 và mua quà trung thu cho con em CB-GV-CNV.
 • Tiếp tục duy trì tốt quỹ tương trợ. Làm tốt công tác  thăm viếng hiếu hỉ đúng theo qui ước thăm hỏi, tổ chức sinh nhật cho CĐV.
 • Công đoàn  giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với CĐV.
 • Phối hợp nhà trường tổ chức chia tay GV thuyên chuyển.
 • Tiếp tục thực hiện qui ước thăm hỏi trong ngành và thống nhất quy ước thăm hỏi trong nhà trường.

 Chương trình 2: Nâng cao phẩm chất, năng lực và trình độ nghề nghiệp của đội ngũ CB-GV-CNV

 • Kết hợp với chính quyền nhà trường tổ chức tuyên truyền ngày CMT8 và Quốc khánh 2/9 và tổ chức lễ khai giảng năm học .
 • Phối hợp với chính quyền nhà trường tổ chức các hội nghị đầu năm như đại hội PHHS, Hội nghị CNVC…..
 • Tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục pháp luật, tuyên truyền  tháng ATGT, phòng chống các tệ nạn xã hội và thực hiện việc ký cam kết.
 • Động viên ĐV tham gia các lớp nâng cao nghiệp vụ sư phạm, các lớp sơ, trung cấp chính trị(nếu có).
 • Vận động CĐV tham gia tốt các lớp nghiệp vụ, chính trị hè.
 • Động viên CĐV thực hiện tốt nề nếp dạy và học ngay từ đầu năm .

Chương trình 3: Tham gia các phong trào thi đua và các cuộc vận động lớn của ngành

 • Công đoàn phát động thi đua năm học
 • Phối hợp xây dựng bổ sung tiêu chuẩn thi đua và triển khai công tác thi đua năm học 2014-2015.
 • Đăng ký thi đua năm học ( cá nhân và tập thể ). Đăng ký sáng kiến kinh nghiệm.
 • Hoàn thiện các quy chế dân chủ và qui chế phối hợp giữa nhà trường và công đoàn.
 • Vận động trong toàn thể CBGVCNV tham gia tốt các việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng nhiều hình thức  nhằm nhân rộng gương người tốt việc tốt trong nhà trường;  cuộc vận động “ Hai không”; “Mỗi thầy cô là tấm gương tự học, tự sáng tạo”; “Phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, quan tâm đến viêc bảo vệ và chăm sóc môi trường Xanh – Sạch – Đẹp
 • Vận động CĐV tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa do huyện, tỉnh phát động:

+ Hưởng ứng cuộc vận động nửa ngày lương“Quỹ hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam” Công văn số 342/PGD&ĐT ngày 16/6/2014

+ Hưởng ứng cuộc vận động quỹ“ Đền ơn đáp nghĩa” năm 2014, công văn số 339/ PGD &ĐT.

+ Hưởng ứng cuộc vận động quỹ “ Bảo trợ trẻ em năm 2014”, công văn số 388/PGD/ĐT ngày 10/7/2014

+  Hưởng ứng cuộc vận động nửa ngày lương “Tiếp bước cho em đến trường”, công văn số 470/PGD/ĐT ngày 19/8/2014…   

Chương trình 4: Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh

 • Công đoàn xây dựng kế hoạch hoạt động năm, học kỳ, tháng . Đăng ký thi đua tổ chức Công đoàn,các danh hiệu thi đua năm học.
 • Thực hiện các loại HSSS Công đoàn đầu năm.
 • Lập hồ sơ CB,GV,CNV ký cam kết các cuộc vận động :“ Hai không”; “Cam kết An toàn giao thông” “Phòng chống ma túy”
 • Ban nữ công, UBKT Công đoàn  xây dựng kế hoạch hoạt động năm, tổ chức cho CĐV cam kết thực hiện kế hoạch hóa gia đình, bình đẳng giới, chấp hành ATGT, không hút thuốc lá... Tổ chức phát động nữ CĐV đăng ký danh hiệu phụ nữ hai giỏi năm học 2014-2015.
 • Phối hợp nhà trường tổ chức Hội nghị CBCC.
 • Quyết toán kinh phí Công đoàn Quý III.
 • Đảm bảo thông tin hai chiều kịp thời, đúng hạn.
 • Phối hợp với nhà trường hoàn chỉnh các điều kiện phục vụ cho kiểm tra chuẩn Quốc gia.

III. Biện pháp thc hin:

    - Phối hợp cùng chính quyền thực hiện tốt công việc chung.

   - Vận động CB-GV-CNV hoàn thành công tác của Nhà trường.

         Trên đây là  kế hoạch  tháng 8,9/2014 của công đoàn trường THCS Tân An./. 

Nơi nhận                                                                                             TM.BCH CÔNG ĐOÀN

- Chi ủy THCS Tân An;                                                                                 CHỦ TỊCH

- Lưu CĐ.                                                                                              

                                                                                                                                                                     Tô Thị Bích Vân